Lei av undergraving av arbeidsmarkedet

NoDa etterlyser kjøreregler i musikkteaterbransjen. Målet er et levende og bærekraftig privatteatermiljø med gode strukturer for ryddige arbeidsforhold. Les artikkelen med Peder Horgen i  Klassekampen 20. mars 2013 ved å trykke på bildet.

Peder Horgen presiserer:  Jeg har aldri ment at bransjen er “lovløs”. Det er det IKKE grunnlag for å si. Videre vil jeg få presisere at det gjennom avisens vinkling og vekting av innhold kan fremstå som de private teatrene generelt opptrer mer uryddig enn andre sektorer innen musikkteaterbransjen (som TV-produsenter/offentlige teatre/NRK/øvrige produsenter). Dette er IKKE uttrykk for mitt syn.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.