Uryddig debatt

Ved innspurten av året har det pågått en intens debatt på scenekunst.no om øremerkingen til dans som departementet har lagt inn i basisfinansieringen. Her har vi sett et voldsomt engasjement, og jeg skulle så gjerne sett dét engasjementet fra teaterfeltet handle om å argumentere for økninger for det prosjektbaserte feltet, i stedet for å motarbeide departementets satsing på dans.
NoDa jobber hardt for de økningene som kommer. Vi trenger at flere fokuserer konstruktivt. Erklæringen som så mange teaterfolk har signert på scenekunst.no er typisk for det vi så ofte ser: Vekst for dansen møtes med en motstand mot politiske føringer og et ”liksom-forsvar” av det frie kunstneriske skjønn, mens det man samtidig ønsker er flere teatergrupper inn på basisfinansiering for å rette opp ”skjevheten” mellom dans og teater.
Begge standpunkt er okei, men de lar seg ikke kombinere. At ledere som Tove Bratten og Hauk Heyerdahl setter sine navn under en sånn urein retorikk mener jeg er kritikkverdig og problematisk. Jeg vil oppfordre representanter for feltet til å fylle politikerkontakten med skikkelig argumentasjon!
Fredelig jul til alle.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.